Artistes De l’Avant-Garde Japonaise, de 1958-1972
Galerie F Hessler Luxembourg
 • Key Sato
 • Masando Kito
 • Toshio Arai
 • Yutaka Ohashi
 • Shigeru Onishi
 • Insho Domoto
 • Takesada Matsutani
 • Kenji Yoshida
 • Tazuko Tanaka
 • Fudo Shigeya
 • Toshio Yoshida
 • Itaru Kumoru
 • Teiji Takai
 • Shinjiro Okamoto
 • Tiger Tateishi
 • Matsumi Kanemitsu